INTERVJU SA POVODOM

Osvrt na dijabetes i kardiovaskularne bolesti u svetlu novih terapijskih opcija

Katarina Lalić (Belgrade, RS), Arsen Ristić (Belgrade, RS)

Sponsored by NOVO NORDISK.