INTERVJU SA POVODOM

Snažni klinički dokazi dugoročne efikasnosti i bezbednosti PCSK9 inhibitora

Katarina Lalić (Belgrade, RS), Goran Stanković (Belgrade, RS)

Sponsored by AMICUS.